Friday, April 29, 2005

advertisment+game = advergame

Friday, April 22, 2005

TDT [Televisió Digital Terrestre]

Friday, April 15, 2005

internet per a invidents

Friday, April 08, 2005

el marc legal a internet

Tota pàgina web ha de tenir uns requisits legals en quan a drets d'autor, utilització de les dades i publicitat. El problema, però, és que la xarxa no té une fronteres delimitades i els marcs reguladors que regeixen un país no poden controlar allò que es crea fora dels seus limits. A Espanya aquesta llei es coneix com Ley de servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).
El disseny d'una web s'ha de fer seguint els següents marcs legals:
Copyright
Ley de servicios de la Sociedad de la Información
Llei General de publicitat
Indicacions de l'Agència de Qualitat d'Internet
Una alternativa la © que otorga el copyright es Creativa Commons.
Els usuaris es poden registrar les seves obres i reben un altre tipus de qualificació, la CC. Un dels punts més problematics en quan al marc legal a internet és el domini. El domini identifica al propietari, i per això poden haver problemes per resoldre qui té més dret a l'hora d'utilitzar un domini concret. Es pot resoldre acudint a un arbitratge, que tindrà en compte a qui pertany la web (empresa o particular), quina utilització té, qui reclama el domini i amb quin objectiu. L'ICANN és l'organisme que s'encarrga de regular els conflictes dels dominis.
També s'ha de tenir en compte la protecció de les dades dels usuaris. L' Agència de Protecció de Dades diu que tots aquells que tinguin una bases de dades dels usuaris ho han de comunicar. Relacionat amb la publicitat, la Ley de servicios de la Sociedad de la Información diu que tota web on hi hagi publicitat de la qual el propietari rebi algu benefici ha de tenir una informació bàsica com nom, domicili, NIF i adreça electrònica.

Friday, April 01, 2005

software lliure i minisites

A la classe d'avui hem après dos nous conceptes relacionats amb la xarxa: software lliure i minisite.
Un minisite és una petita web dels productes o serveis d'una marca o empresa. Normalment s'executen a través dun pop-up o d'un banner i es dissenyen amb flash per captar l'atenció de l'internauta. Els minisites estan formats per petites seccions i tenen un clar missatge publicitari. Moltes empreses tenen minisite, com Greenpeace o Mahou.
[La pròxima pràctica de classe consistirà en l'elaboració d'un minisite]
El concepte de software lliure, com el seu nom indica, es basa en la filosofia de llibertat per a l'usuari per executar, copiar, distribuir i millorar un software. Això s'aconsegueix gràcies tothom pot accedri al font del software ja que queda obert. No s'ha de confondre software lliure amb gratuit, ja que aquest tipus de software també es pot vendre. La Llicència Pública General (LPG) es crea per a protegir el software lliure, garantir que continuarà amb aquesta condició de llibertat i promoure el desenvolupament. Altres conceptes relacionats amb el software lliure són:
freeware, shareware, careware, charityware, domini públic i copyleft.
webs on trobar software lliure:
Alternativas Libres: trobem software lliure equivalent al programari de pagament.
Wikipedia: enciclopedia amb continguts dels usuaris
Mambo: gestor de continguts lliure.

Friday, March 18, 2005

els cercadors a internet

Els cercadors és el mitjà de búsqueda més utilitzat pels usuaris d'internet per arribar a una web o a una informació. Cada cercador valora els paràmetres d'una manera diferent. Google, per exemple, valora que les pàgines tinguin links i referències, però d'altres cercadors valoren que hi hagi moltes vegades repetida la paraula sol·licitada. Tots els cercadors, però, tenen en compte el títol de les pàgines, la seva descripció i les seves keywords o paraules clau a l'hora de posicionar una parula a internet.
Posiconar a internet vol dir aparèixer entre els 30 primers resultats que mostren els cercadors i directoris. Tot és una qüestió de temps i rapidesa de navegació, ja que són pocs els internatues que arriben fins a la tercera pàgina de resultats. Els internautes acostumens a utilitzar termes concrets, de manera que la descripció i les paraules clau han de tenir la màxima relació possible amb el tema tractat a la web, per evitar resultats.
Les pàgines han de tenir una gran optimització, ja que el principal problema dels cercadors és que canvien constantment. Per això s'ha de tenir en compte la tecnologia empleada, l'estructura de fitxers, els metatags de les diferents pàgines , el format, la presentació, els continguts, pèro també les característiques de la web a l'hora de definir un posicionament, que pot ser en cercadors nacionals, reginonals, internacionals,....

Tipus de cercadors:
Generals
Temàtics
Metacercadors
Directori de links


Google és el cercador més utilitzat. Indexa les pàgines en funció de la seva popularitat, és a dir, el número de pàgines que fan referència a la teva. Moltes webs utilitzen el cercador google com ajuda als usuaris. Un altre tipus de cercador és A9, que mostra fotografies de les webs cercades. En canvi, Alexa és un cercador que fa la seva recerca en funció de la popularitat de les pàgines.

Friday, March 11, 2005

Publicitat i interacció

Dintre del món virtual, la creativitat i la recerca són fonamentals per a tirar endavant dia rera dia. Avui a classe hem descobert Creative Showcae, una empresa que es dedica a premiar la creació i la innovació dintre de la publicitat on-line. Per exemple trobem la campanya on-line Trojan Games, de Viral Factory, feta per promocionar els preservatius Trojan al Regne Unit. La campanya relaciona diferents proves esportives dels Jocs Olímpics amb l'ús dels preservatius Trojan i el resultat són uns vidos divertits i impactants. La pàgina web és http://www.trojangames.com
Un altre exemple de la crativitat a la xarxa és el proposat per l'empresa Seis Grados,on es desenvolupa la Teorida dels 6 graus de separació. Aquesta teoria manté que dos persones qualsevol del món estan connectades a través d'una cadena de contactes de sis persones. Un exemple el trobem a la pàgina www.oracleofbacon.org on es busquen les relacions entre Keven Bacon i qualsevol altre actor, en sis pasos com a màxim. Seis Grados es una empresa especialitzada en estimular el diàleg entre els consumidors per aconseguir que ells mateixos siguin els comunicadors dels avantatges i inconvenients d'un producte. Les caomnyes que utilitzen es coneixen com a Buzz Marqueting o marqueting boca-orella.
Econoxco utilitza aquesta teoria del boca-orella però a través del concepte de Networking, que consisteix en desenvolupar la nostra pròpia xarxa de contactes professionals i personals.
A vegades però, la creativitat també pot arribar a ser molesta, com es el cas dels pop-ups. L'empresa Checkm8 aporta creativitat i innovació a aquest tipus de publicitat, donant noves i originals formes als tradicionals pop-up.

Friday, March 04, 2005

comunitats virtuals

A la classe d'avui hem estudiat quina diferència hi ha entre les comunitats virtuals i les llistes de distribució. Una comunitat és un espai virtual on un grup d'usuaris d'internet creen un espai d'interès comú per desenvolupar projects, establir fòrums de discussió, intercanviar informació... En canvi, les llistes de distribució són llistes tancades de membres amb una adreça de correu electrònic que permeten enviar missatges globals als membres d'una comunitat. La comunitat virtual que hem visitat durant la sessió ha estat http://groups.yahoo.com/group/adinteractiva i l'adreça electrònica d'aquesta comunitat virtual és adinteractiva@yahoogropus.com
També hem après el concepte de Netiqueta, que consiteix en una sèrie de regles d'actuació que han de respectar els usuraris de la xarxa. La Netiqueta vetlla per no perdre la calidesa en les relacions personals. Per exemple, si utilitzem majúscules és com si estiguéssim cridant.

Friday, February 25, 2005

banner

banner

més usabilitat i briefings

La classe d'avui ha començat fent un repàs als principis de l'anàli heurístic que vam estudiar la setmana passada. Com ja vam fer amb la web www.anuncios.com, hem aplicat l'anàlisi heurístic a la pàgina www.emagister.com.
A continuació hem parlat sobre el Briefing en la comunicació interactiva. En el sector publicitari, l'elaboració d'un briefing és el primer pas per a què l'agència i el client es comuniquin. D'aquesta manera, els criteris que definiran l'acció de comunicació que ha de realitzar l'agència queden clars des del principi. El briefing utilitzat en comunicació interactiva comparteix una part amb el breifeing convencional, la que fa referència a la informació general (empresa, producte, posicionament, públic objectiu,...). Però en canvi aporta una part nova que fa referència a informació tècnica (sistema operatiu, servidor, web, aplicacions, navegador,..).

Per acabar hem parlat sobre els banners i a la classe pràctica hem dissenyat un banner per al nostre blog. Al banner s'anuncia els Esudis de Comunicació de la URV i servirà com a link a la pàgina web de la Unitat Predepartamental de Comunicació.

Friday, February 18, 2005

usabilitat

A l'hora de dissenyar un producte multimèdia hem de tenir en compte dos factors: la usabilitat i el públic al qual va dirigit el producte. Per aquest motiu es necessari seguir unes normes i consells per tal que l’usuari pugui consultar i interactuar amb el nostre producte de la forma més eficient i satisfactòria possible.
A la classe d'avui hem après el concepte d 'anàlisi heurístic, el qual consta de deu principis per tal d'evaluar la usabilitat d'un producte multimèdia. A la classe pràctica hem aplicat els principis de l'anàlisi heurístic a la pàgina web www.anuncios.com per tal de demostrar la seva usabilitat, o millor dit, la seva manca d'usabilitat.

Friday, February 11, 2005

Màrqueting interactiu, conferència de Juan Pablo Bustos

Juan Pablo Bustos, ex-director executiu de Bcninedita Euro RSCG i ex-director de Magma3interactiva Web Agency ha presentat una conferència sobre internet i les noves tecnologies per als comunicadors. De la seva conferència destaca una idea principal: Internet és sinònim de democratització de la informació, ja que tothom pot donar i rebre informació. Actualment internet també suposa la interconnexió digital, on cada cop és menys clara la barrera entre treball i oci. Durant la conferència Juan Pablo Bustos ha mostrat un exemple, la campanya per a internet de BMW www.bmwfilms.com

Friday, February 04, 2005

blog

Primera pràctica acabada, crear aquest blog. ara només falta omplir-lo!! uff!!